ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το σχολείο βρίσκεται στο νησί Δονούσα, στο Μεγάλο Χωριό. Εκεί φοιτούν 8 μαθητές τρεις εκ των οποίων δύο είναι στην Α’ τάξη, δύο στην Β’ τάξη, ένας στην Γ’ τάξη, δύο στην Δ’ τάξη και ένας στην ΣΤ’ τάξη. Επίσης 2 μαθητές βρίσκονται στο νηπειαγωγείο.

Ο κύριος Δημήτρης Τσουκαναρίδης είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός στο σχολείο της Δονούσας. Για τις καθημερινές σχολικές απαιτήσεις η Γ’ με την Δ’ τάξη συγχωνεύτηκαν και το μόνο μάθημα που παρακολουθούν ξεχωριστά είναι τα Μαθηματικά. Με αυτό τον τρόπο η φοίτηση των μαθητών διευκολύνεται ως ένα βαθμό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Δημοτικό σχολείο Δονούσας
Διεύθυνση : Δονούσα
Τηλ: 22850 51572
Fax: 22850 51295
Email: mail@dim-donous.kyk.sch.gr
Κωδικός Σχολείου : 9290011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ


Δημήτρης Τσουκαναρίδης
Διεύθυνση Δονούσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Πρόεδρος – Πράσινος Ιωάννης
Τηλ.: 22850 51600
Fax: 21850 51632
Διεύθυνση Δονούσα
e-mail: donousis@kep-gov.gr